Contributie

De contributie van RZC is per maand verschuldigd en wordt door de ledenadministratie automatisch geïncasseerd. De contributie wordt aan de hand van de leeftijd en de groep waarin men is ingedeeld vastgesteld. 

De contributie vanaf 1 april 2017 is door de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2017 als volgt vastgesteld: 

SuperSpetters  36,69 
Swimkick € 19,46
Keep fit  11,18
Startgroep masters € 13,94
Masterzwemmen € 20,05
Aquafit  25,23
Waterpolo minipupillen (t/m 12 jaar) € 23,21
Waterpolo (jeugd, dames, heren)  € 27,43
Minioren € 27,88
Zwemmen junioren € 34,49
Zwemmen senioren € 42,30
Ondersteunend lid € 6,58
  • Kaderleden en officials kunnen (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking komen voor een vermindering van contributie.
  • Inschrijfgeld: € 10,00, ieder volgend lid van het gezin € 4,00. 
  • Inschrijfgeld Superspetters: € 15,00
  • Bij drie zwemmende gezinsleden geldt een gezinskorting van 10%.
  • De verschuldigde startvergunningsgelden van het lopende kalenderjaar worden in april geïnd. 
  • Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan (e-mail) bij de ledenadministratie. RZC kent een opzegtermijn van één maand.