Contributie

De contributie van RZC is per maand verschuldigd en wordt door de ledenadministratie automatisch geïncasseerd. De contributie wordt aan de hand van de leeftijd en de groep waarin men is ingedeeld vastgesteld. 

De contributie vanaf 1 april 2022 is door de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2022 als volgt vastgesteld: 

Superspetters 38,92
Swimkick € 20,64
Keep fit 11,86
   
Masterzwemmen € 21,27
Aquafit 26,76
Waterpolo minipupillen (t/m 12 jaar) € 24,95
Waterpolo (jeugd, dames, heren)  € 29,10
Minioren € 24,95
Zwemmen junioren € 36,59
Zwemmen jeugd/senioren € 44,88
Niet-sportend lid € 6,71
  • Kaderleden en officials kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van contributie.
  • Inschrijfgeld: € 10,00, ieder volgend lid van het gezin € 4,00. 
  • Inschrijfgeld Superspetters: € 15,00
  • Bij drie zwemmende gezinsleden geldt een gezinskorting van 10%.
  • De verschuldigde startvergunningsgelden van het lopende kalenderjaar worden in april geïnd. 
  • Wijzigingen mogen schriftelijk worden gedaan (e-mail) bij de ledenadministratie.
  • Opzeggen moet worden gedaan via het opzegformulier op deze site.
  • RZC hanteert een opzegtermijn van één maand.