Contributie

De contributie van RZC is per maand verschuldigd en wordt door de ledenadministratie automatisch geïncasseerd. De contributie wordt aan de hand van de leeftijd en de groep waarin men is ingedeeld vastgesteld. 

De contributiebedragen zijn door de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023 als volgt vastgesteld: 

Superspetters leszwemmen 44,37
Keepfit 13,52
Aquafit 30,51
Masterzwemmen € 24,25
Minioren waterpolo (tot 13 jaar) € 28,44
Waterpolo (jeugd, dames, heren)  € 33,17
Minioren zwemmen € 28,44
Zwemmen junioren / jeugd / senioren € 49,82
Niet-sportend lid € 7,25
  • Kaderleden en officials kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van contributie.
  • Inschrijfgeld: € 10,00, ieder volgend lid van het gezin € 4,00. 
  • Inschrijfgeld Superspetters: € 15,00
  • Bij drie zwemmende gezinsleden geldt een gezinskorting van 10%.
  • De verschuldigde startvergunningsgelden van het lopende kalenderjaar worden in april geïnd. 
  • Wijzigingen mogen schriftelijk worden gedaan (e-mail) bij de ledenadministratie.
  • Opzeggen moet worden gedaan via het opzegformulier op deze site.
  • RZC hanteert een opzegtermijn van één maand.