Missie en visie van RZC

Visie – Missie – Strategie
Voorjaar 2018

De Visie:
RZC is een brede zwemvereniging voor de inwoners van de gemeente Renkum en naburige gemeenten waar jong en oud respectvol met elkaar omgaan en waar iedereen op zijn of haar eigen niveau binnen de zwemsport zich verder kan ontwikkelen tot een eigen unieke prestatie.

De Missie:
RZC staat open voor iedereen, jong en oud, om fysieke en mentale prestaties te verrichten. Iedereen moet plezier in de zwemsport kunnen hebben. Ze zorgt voor een omgeving waar zwemmers, trainers en officials vaardigheden leren die ze nodig hebben om hun sport te beoefenen. De sporters worden voldoende trainingen, wedstrijden, technische en organisatorische begeleiding aangeboden om op een verantwoorde wijze met de zwemsport bezig te zijn. Naast de sportieve prestaties is het sociale aspect voor RZC een belangrijke basis om te kunnen bestaan. Sporten doe je nooit alleen maar altijd in een groep. De groep helpt iedereen om zijn of haar doelen te bereiken.

De Strategie:
RZC streeft ernaar jonge kinderen tijdens het leszwemmen vertrouwd te maken met het water zodat ze zichzelf kunnen redden in noodsituaties en plezier beleven in en rondom het water. De leden, jong en oud, die een zwemsport willen beoefenen worden getraind en gecoacht om op een hoger niveau te kunnen sporten om zodoende mee te kunnen doen aan wedstrijden en competities in de landelijke sub-top (wedstrijdzwemmen, waterpolo, triatlon). Sporters worden begeleid om de conditie op peil te houden of verantwoord recreatief te zwemmen (zwemmen, aquarobic, keepfit). Voorbereiding, begeleiding en nazorg zijn belangrijk om dit te kunnen bereiken. Daarnaast is een goede samenwerking en integratie tussen de groepen en afdelingen van belang.
RZC zorgt ervoor dat de randvoorwaarden om de zwemsport te kunnen beoefenen aanwezig zijn. Als basis wordt gezorgd voor voldoende badwater met voldoende trainers. Daarnaast wordt gezorgd voor genoeg uitdagingen tijdens trainingen en wedstrijden. Het kader wordt intern opgeleid door ervaren trainers, of door deelname aan clinics, workshops en externe cursussen. Verder ontplooit RZC sociale en maatschappelijk verantwoorde activiteiten (zwemvierdaagse, schoolzwemkampioenschappen, Rijntocht, cursussen, e.d.).
RZC profileert zich in de media als een maatschappelijk verantwoorde vereniging in de gemeente Renkum door middel van berichtgeving over activiteiten, prestaties, ontwikkeling en mogelijkheden binnen de vereniging. Goede samenwerking met de aanbieders en gebruikers in Multifunctioneel Centrum Doelum, andere sportverenigingen en organisaties en de Renkumse middenstand is van groot belang.
Indien de randvoorwaarden ruimte bieden voor groei binnen de verschillende afdelingen van RZC, is de groei van het ledenaantal mogelijk. Leden worden behouden door hen een respectvolle, sportieve, plezierige en veilige sportomgeving te bieden (Code Blauw van de KNZB).