Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Om duidelijk te communiceren welke persoonsgegevens RZC verwerkt en met welk doel, met wie deze worden gedeeld en wat uw rechten zijn, heeft RZC de volgende privacyverklaring opgesteld:

Privacyverklaring RZC

Als toelichting op de veranderende, scherpere regelgeving over persoonsgegevens heeft het bestuur de volgende bestuursmededeling aan al haar leden verstuurd:

RZC & AVG