Inschrijfformulier

  Achternaam en voorletters nieuw lid
  Voornamen
  Roepnamen
  Geboortedatum
  Geslacht VrouwMan
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer

  Emailadres(sen)
  Indien afkomstig van een andere vereniging: Startnummer en naam zwemvereniging
  Ik meld mij aan voor:(Superspetters aanmelden niet mogelijk*):
  Rekeninghouder
  Naam
  Adres
  Postcode + Woonplaats
  Bankrekening IBAN nummer
  Wilt u gebruik maken van de Gelrepas? NeeJa
  Ingangsdatum lidmaatschap
  Zijn er meerdere gezinsleden lid? NeeJa

  *Inschrijven voor Superpetters is door een lange wachtlijst helaas niet mogelijk.

  Hierbij verleen ik RZC Renkumse Zwem- en Polo Club tot wederopzegging, toestemming om de aan het lidmaatschap verbonden kosten (zoals lidmaatschaps-, administratie- en wedstrijdkosten) af te schrijven van mijn bankrekening.
  Ondergetekende verklaart, als nieuw lid (of als wettelijk vertegenwoordiger van een junior lid), bereid te zijn om, in wederzijds overleg, een aantal uur verenigingswerk te verrichten.

  Met het verzenden van dit formulier geeft u RZC toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden die genoemd zijn in onze Privacyverklaring. Deze vindt u via de link onderaan dit formulier.

  Privacyverklaring RZC