Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersonen KNZB
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Elke sportbond heeft een Vertrouwenscontactpersoon en zo’n 38% van de verenigingen heeft er één. 

Vertrouwens(contact) Persoon
Vele verenigingen en alle, bij NOC*NSF aangesloten, sportbonden hebben een vertrouwenscontactpersoon. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. De VCP van de KNZB is Petra van den Hoek. U kunt met haar in contact komen  via vcp(at)knzb.nl of telefoonnummer 088-134 86 55.

Vertrouwenspunt Sport
Naast de VCP-ers van de KNZB heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In contact komen met het Vertrouwenspunt, klik hier.

 

 

Deel dit artikel