Meer over RZC

De start
Sporten bij RZC is meer dan alleen bezig zijn met de sport alleen. Bij RZC willen we de jongste kinderen op een leuke en kindvriendelijke manier watervrij maken en leren zwemmen. Het aanleren hoeft niet aan te voelen als een noodzaak maar als iets leuks om te doen. Dat geldt voor de kinderen als ook voor de ouders. Voor hen is het leuk om de lessen bij te wonen omdat de begeleiders om een prettige en professionele manier met de kinderen aan de slag zijn. Bij deze allerjongste begint al het typische RZC-gevoel: iedereen probeert eigen doelen te halen, we maken plezier, zijn trots op onszelf en elkaar en we houden van uitdagingen. Kinderen zwemmen graag bij RZC omdat ze het leuk vinden om iets te leren en ze trots op zichzelf kunnen zijn als ze weer een stapje hebben gemaakt.

Heel belangrijk vinden wij bij RZC het sociale aspect van het sporten. Omdat we op een gestructureerde, respectvolle en voor alle deelnemers veilige wijze trainen, dragen wij bij aan de sociale ontwikkeling van zwemmers. We gaan bij RZC respectvol met elkaar om en waarderen ook de prestaties van medesporters van RZC maar ook van andere verenigingen. We vinden het heel normaal dat we een polo- of triatlon- of zwemwedstrijd met z’n allen beginnen en afmaken en tot op het laatst van een wedstrijd iedereen aanmoedigen, feliciteren en zo nodig opvangen. We denken dat we op deze manier een positief effect hebben op bijvoorbeeld assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden van onze sporters.

Het spel
Het moet zo leuk zijn dat de kinderen daarna graag door willen gaan met sporten bij RZC. Bij RZC is plaats voor iedereen. Of iemand de beste, snelste of meest behendige behoort of niet, voor RZC is iedereen even belangrijk. We proberen wel uit iedereen het beste naar boven te halen door sporters uit te dagen om eigen doelen te stellen. Dat kan een bepaalde tijd op een afstand zijn, een positie in de competitie of het aanleren van een nieuwe techniek of tactiek. Kenmerkend bij RZC is dat we de positie op een ranglijst niet het belangrijkste vinden. We kijken met elkaar of iemand de eigen doelen gehaald heeft.

Wel vinden het natuurlijk nog steeds heel leuk om een wedstrijd te winnen, te promoveren een medaille te behalen. En we balen als we degraderen. Want zwemmen en waterpolo is voor ons natuurlijk ook een heel mooi en belangrijk spel.

Doorzetten
Sporten is goed voor de jeugd. Maar gelukkig heeft RZC ook een grote groep sportieve ‘ouderen’. Ook zij zijn op hun plek bij RZC omdat ze hier met elkaar elke week weer proberen om iets harder, iets mooier, iets gemakkelijker te zwemmen. Of ze spelen op leeftijd waterpolo omdat ze dat jarenlang gedaan hebben maar daar nog steeds veel plezier en voldoening uit halen. Uiteraard horen daar ook de regelmatige competitiewedstrijdjes bij. De zwemmers hebben altijd een gezamenlijk programma omdat we denken dat je dan altijd weer meer blijkt te kunnen dan je van te voren had gedacht. En of je nu in baan 1, 4 of baan 6 ligt: ook hier geldt dat elke prestatie iemand uniek maakt.

De groep oudere zwemmers zijn een belangrijke motor voor RZC: het is een draagkrachtige groep en bovendien zetten deze leden hun kennis en ervaring in als vrijwilliger langs het bad, in een commissie of als organisator van een van de evenementen.

De finish!
RZC is een vereniging waar heel veel vrijwilligers actief zijn. De vereniging heeft een klimaat waar je graag bij wil horen. Er is ruimte om te komen helpen in een commissie of afdeling, om iets te leren, om een feestje te bouwen om een opleiding te volgen. Zo kan iedereen, onafhankelijk van de sportprestaties op zichzelf, waardering geven aan anderen en krijgen van anderen. Wij geloven in de maatschappelijke meerwaarde van het sporten bij RZC. Daarom vinden de leden het belangrijk om als vereniging ook maatschappelijk actief te zijn. Dat doen we door het organiseren van evenementen (schoolkampioenschappen, Rijntocht, Vierdaagse) of door het verzorgen van de oliebollen voor heel Renkum. Het sociaal kapitaal dat we opbouwen in de vereniging proberen we zo in te zetten voor de Renkumse gemeenschap.