Opzeggen lidmaatschap RZC

  Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van RZC op.

  Ik weet dat RZC een opzegtermijn van één kalendermaand hanteert, ingaande vanaf de eerste van de aankomende maand. De contributie over die maand wordt gewoon voldaan. De datum van opzeggen is de ontvangstdatum van dit formulier door de ledenadministratie.

  Ik zorg dat voor het einde van mijn lidmaatschap dat de in bruikleen gekregen kleding schoon bij de kledingcommissie worden ingeleverd (Mariska Rochat: Bram Streeflandweg 123 in Renkum).
  Ook in bruikleen gekregen zoomers, stopwatches en andere trainingsmiddelen zal ik inleveren bij de afdelingscoördinator.

  Af te melden lid:

  Achternaam en voorletters af te melden lid

  Roepnaam

  Geboortedatum

  Woonplaats

  Indien het af te melden lid jonger is dan 18 jaar:

  Naam ouder/voogd

  E-mail

  Ik meld af voor:

  Mijn reden van opzeggen is:

  Ik geef hierbij WELGEEN toestemming om mijn contactgegevens te bewaren zodat ik in de toekomst kan worden benaderd voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  Hierbij verklaar ik de plichten die horen bij het opzeggen na te komen en ga ik ervan uit dat mijn recht om 'vergeten te worden' wordt gerespecteerd.

  Deel dit artikel